Swaithoes, voor fysiotherapie en medische fitness

Maatwerk in zorg en fitheid, zonder poespas, laagdrempelig,              zorgvuldig en ook nog eens gezellig


Nieuws


Terug naar overzicht

18-05-2020

Brief aan Rutte en De Jonge over start medische fitness vanaf 1 juni

Het is naar mijn idee echt nodig om per 1 juni weer te starten met de trainingen. En het is mogelijk binnen de coronamaatregelen die gelden (de 1,5 meter afstand bijvoorbeeld). Vanuit Den Haag komt maar geen duidelijkheid en daarom ben ik in de pen gekropen en heb een brief gestuurd naar premier Rutte en minister De Jonge. Je leest hem hieronder:

Betreft: versnelde start medische trainingen

Stedum, 17 mei 2020

Beste meneer Rutte en meneer de Jonge,
Middels deze brief wil ik graag aan u uitleggen waarom het volgens mij nodig is de medische training onder leiding van een fysiotherapeut per 1 juni weer op te starten. Navraag bij onze beroepsgroep leverde mij het beeld op dat voornoemd onderwerp niet op de overlegagenda staat. Bevreemdend, omdat vrijwel alle eerstelijnspraktijken groepen begeleiden. Mogelijk dat het te overwegen is binnen een proefregio van start te gaan. In het noorden van het land is nauwelijks sprake van corona besmettingen. Naar mijn idee een prima gebied om te starten en te monitoren welke effecten het heeft op de verspreiding van het corona virus. Loopt het uit de hand, dan kunt u het experiment stoppen.

Verschil medische training en fitness sportschool

Uiteraard snap ik dat het nodig was om de verspreiding van het virus in te dammen. Dat is door kordaat ingrijpen van overheidswege goed gelukt. Nu worden de teugels weer stap voor stap gevierd. Dat alles niet in één keer weer terug naar onze samenleving van voor de coronacrisis kan snap ik. Toch zou ik u willen vragen de medische trainingen onder leiding van een fysiotherapeut weer toe te staan en ons niet gelijk te trekken met een reguliere sportschool. Als wij dicht moeten blijven tot 1 september trekt dat een te zware wissel op de gezondheid van velen.
Argumenten voor een opening per 1 juni: mensen komen op afspraak (gelimiteerde groepsgrootte) en trainen op ongeveer 70% van hun maximale vermogen. Mensen zweten wel, maar het loopt er niet in straaltjes vanaf. De 1,5 meter regel is prima te realiseren, ook buiten de oefenzaal. Een protocol om dit en de rest van de hygiëneregels te waarborgen heb ik klaar liggen.

Gezondheidswinst door medische training

In mijn praktijk constateer ik de laatste jaren dat het traject in de oefenzaal het gros van de mensen erg goed bevalt. Kort door de bocht: ze zitten een stuk lekkerder in hun vel. Niet alleen omdat ze fitter zijn en minder of geen klachten meer hebben, maar ook vanwege de sociale cohesie. Ze ontmoeten andere mensen, de contacten verdiepen zich bij de koffietafel en ze ondernemen samen met anderen uit de groep ook dingen buiten de praktijk. Ze blijven daarom sporten. Op eigen kosten.
Door het corona virus ligt de medische training stil. Ik krijg dagelijks telefoontjes, appjes of mail van mensen die weer klachten gaan ontwikkelen omdat ze niet meer bij me kunnen trainen. Ook mensen met COPD, cardiale problemen, kanker en noodzakelijke pré- en postoperatief trajecten kunnen niet meer in de oefenzaal werken aan hun gezondheid.

Kosteneffectiviteit medische training

Substitutie van zorg, stimuleren verantwoordelijkheid voor eigen welzijn, van hands on naar hands off, allemaal zaken die de afgelopen jaren voorbij kwamen en nog steeds actueel zijn. Om te bezuinigen in de zorg daar waar het kan. Onze beroepsgroep doet daar aardig aan mee. Vrijwel elke vrijgevestigde fysiotherapeut heeft een oefenzaal waar mensen onder begeleiding kunnen sporten. De route naar de oefenzaal loopt dikwijls via één op één fysiotherapie. Om stoornissen zo goed mogelijk op te heffen en om vaardigheden (ook cognitief) aan te leren om klachten in de toekomst zo goed mogelijk te voorkomen. Voor velen volgt dan een oefentraject in de oefenzaal, in een groep, om de belastbaarheid in overeenstemming te brengen met de belasting van alledag. In sommige gevallen op kosten van de verzekeraar, maar in de meeste gevallen voor eigen rekening.
Mensen die ik in het verleden regelmatig één op één zag met recidiverende klachten zie ik vrijwel nooit meer binnen de fysiotherapie. Omdat ze meedoen met de medische training en op die manier eigen verantwoording nemen voor hun welzijn. Een aanzienlijke kostenbesparing binnen de eerstelijnszorg. Binnen mijn solopraktijk in een klein dorp gaat dat al om een bedrag van rond de € 20.000,-

Uiteraard ben ik van harte bereid om vragen van uw zijde te beantwoorden, maar gezien uw positie en uw vreselijk drukke banen lijkt mij dat niet zo voor de hand liggen. Ik hoop echter wel dat mijn betoog bijdraagt aan de discussie om de medische trainingen of groepsbehandelingen die door fysiotherapeuten gegeven worden zo snel mogelijk weer op te starten.

Met vriendelijke groet,

Karel ZuiderveldTerug naar overzicht


Ontmoeten in het Swaithoes

Ontmoeten kun je opvatten als elkaar tegenkomen. Maar ook als niet-moeten. Beide aspecten vind je terug in het Swaithoes, bij het fitnessen en bij de fysiotherapie. 

Tijdens het fitnessen

Tijdens het fitnessen ontmoet je allerlei mensen, in de trainingszaal. Maar ook aan de koffietafel is het leggen van contacten gemakkelijk. Vaak zitten mensen samen een kop koffie te drinken na het trainen. Ze praten even bij of lezen in een van de boeken of tijdschriften.

Regelmatig organiseer ik leuke activiteiten buiten de trainingen om. Bijvoorbeeld inbrengetentjes, kano- of fietstochten, ribboottochten, karten of museumbezoek. Zo leer je elkaar ook kennen op een heel andere manier. 

Bij de fysiotherapie

Bij de fysiotherapie is het niet-moeten van belang. Ik bepaal niet alleen welke behandeling er gegeven moet worden, net zo min als de klant dat doet. Dat bepalen we samen, in overleg. Want er zijn meestal meer wegen die naar Rome leiden. Wat bij de één werkt, hoeft bij de ander niet altijd te werken. Niemand is gelijk. Iedereen verdient maatwerk, zowel in de fysiotherapie als in de fitness. Dat vind ik belangrijk en dat lever ik dan ook. 

Het Swaithoes is er ook voor het dorp

Heel belangrijk vind ik ook dat het Swaithoes een sociale functie heeft. Met enige regelmaat worden er cursussen en vergaderingen gehouden. Ook op deze manier kunnen mensen elkaar ontmoeten.


Karel Zuiderveld

Hoofdstraat 26 -  9921 PB  -  Stedum  -  karel@swaithoes.nl  -  06-20051984

 

 

 

E-mailen
Bellen